Anna Czyż

People & Culture Senior Manager
Warner Bros. Discovery
 

Paweł Jurek

profesor UG

Dyrektor Instytutu Psychologii, Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia

Sebastian Matyniak

Prezes Zarządu
Brainstorm Group Sp. z o.o.

Bartosz Rusek

Wiceprezes Zarządu
Brainstorm Group Sp. z o.o.

Monika Smulewicz

Właściciel

HR na szpilkach