Badanie satysfakcji pracowników przeprowadza się, kiedy chcemy dowiedzieć się jaką opinię mają pracownicy o firmie i czego oczekują od firmy. 

Badanie pomaga odkryć zarówno nastroje, potrzeby i oczekiwania pracowników oraz diagnozuje dysfunkcje w zakresie zarządzania i przepływu informacji. 

Badanie często jest podstawą do przygotowania planu zmian w firmie, a prowadzone cyklicznie może służyć di pomiaru efektywności wprowadzanych zmian. 

Badanie satysfakcji z jednej strony dostarcza wielu cennych informacji a z drugiej daje ujście emocjom pracowników i dają im poczucie wpływu. Badanie zwykle poprawia zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę ponieważ czują, że firma liczy się z ich zdaniem. Efektem przeprowadzonego badania jest również wzmocnienie wizerunku pracodawcy jako firmy dbającej o interesy pracowników.

Badanie jest anonimowe i może być wykonywane zarówno online jak i w tradycyjnej formie pisemnej (papierowej).

W ramach badania pomagamy:
przygotować zestaw pytań oraz ich strukturę (pytania kontrolne, pytania krzyżowe)
przygotować kampanię informacyjną dla pracowników  dotyczącą badania
przeprowadzić badanie
opracować wyniki  - wyciągnąć wnioski z danych i przedstawić rekomendację.
przedstawić wyniki badania pracownikom