Puzzle DISC & Carrot to połączenie 2 analiz Ensize: stylu zachowania oraz motywacji. Jest to zaawansowane narzędzie, które pozwala na rozpoznanie naszych naturalnych predyspozycji zgodnie z popularnym modelem DISC Williama Marstona oraz diagnozuje czynniki motywujące nas do działania zgodnie z ideą dr. Eduarda Sprangera.

Analiza ENSIZE pokazuje nasz naturalny sposób zachowania oraz to, jak dostosowujemy się do otoczenia. Dostarcza informacje, dzięki którym lepiej zrozumiemy siebie i innych, dowiemy się, jakie są nasze mocne i słabe strony oraz jakie są potencjalne obszary do pracy nad sobą. Pokazuje indywidualne dla każdego czynniki motywujące oraz podpowiada, jakimi działaniami możemy zwiększyć naszą motywację i efektywność.

Puzzle to metoda rozpoznawania naturalnych zdolności i umiejętności ludzi. To narzędzie pomagające lepiej zrozumieć różnice między ludźmi. Dokładne narzędzie analityczne, z którego dowiesz się, co najbardziej pasuje do Ciebie, a co jest Ci obce.

Analiza ENSIZE pomaga:

• Zobaczyć, że ludzie się różnią stylem komunikacji i zachowania, sposobem podejmowania decyzji i reagowania na argumentację
Poznać 4 kolory i rozpoznać wiodący kolor innego człowieka
Poznać własny kolor i wytłumaczyć konkretne zachowania
Dopasować się do drugiego człowieka, aby komunikacja była efektywna
Poznać niebezpieczeństwa komunikowania się tylko w swoim kolorze – i ich wpływ na własną efektywność
Lepiej zrozumieć potrzeby innych
Dostosować przekaz do odbiorcy
Używać właściwych argumentów
Szybciej podejmować właściwe decyzje 

Badanie Ensize DISC® trwa około 30 minut i można je wykonać w dowolnym momencie online.