Każdy z nas rodzi się z określoną fizjologią mózgu, która powoduje, że do danych czynności mamy większy talent a do niektórych mniejszy.

Oznacza to, że pewien rodzaj aktywności będzie przychodził nam z większą łatwością a inny z dużo większym wysiłkiem. Co więcej, predyspozycje te zmieniają się jeśli znajdujemy się w sytuacji stresującej. Ktoś, kto naturalnie charakteryzuje się wysoką innowacyjnością w sytuacjach trudnych może ją całkowicie gubić albo wręcz przeciwnie – osiągać lepsze rezultaty. Świadomość naszych naturalnych predyspozycji pozwala nam z jednej strony osiągać mistrzostwo w danej dziedzinie, a z drugiej określić bardzo precyzyjnie na rozwój jakich obszarów postawić, aby zwiększać swoją skuteczność. Osoby, które nie znają swoich talentów i ograniczeń, ale także nie wiedzą, jak je rozpoznać u innych.

Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI®) to system do pomiaru  i opisania preferencji myślenia u ludzi, opracowany przez Williama Herrmanna w czasie, gdy zarządzał działem szkoleń i rozwoju w General Electric w Crotonville. Jest to rodzaj pomiaru stylu i modelu poznawczego.

HBDI® oparty jest o prowadzone wieloletnie badania na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. Badania te prowadzone były zarówno behawioralnie (obserwacje, testy, analizy) jak i fizjologicznie (medycznie – aparatura badająca impulsy nerwowe i funkcjonowanie ludzkiego mózgu).

Model myślenia komplementarnego HBDI® ilustruje i tłumaczy preferowany styl myślenia, uczenia się, komunikowania i podejmowania decyzji zarówno przez jednostkę, zespół jak i całą firmę.

Zrozumienie indywidualnych preferowanych stylów myślenia pozwala zwiększyć umiejętności dopasowywania się do różnych sytuacji. HBDI® obrazuje ludzki mózg i style myślenia, jako cztery kolory i cztery ćwiartki mózgu. Każdy styl to orientacja na inne parametry i inne preferencje myślenia.

Poznanie swojego indywidualnego profilu dominacji mózgowej umożliwia:

• Poznanie w jakich obszarach naturalnie możesz uzyskiwać maksimum skuteczności
Uświadomienie do jakich zadań i czynności predysponuje kombinacja wyników
Uzyskanie bardzo precyzyjnej informacji zwrotnej jakie obszary i w jaki sposób należy rozwijać, aby osiągać idealne połączenie
Zobaczenia czy praca, którą dzisiaj wykonujesz, jest zbieżna z naturalnymi preferencjami
Uświadomienia jak zmieniają się mocne i słabe strony w sytuacjach stresujących. Zwiększają się czy zmniejszają, z jaką siłą  i w jakim kierunku