Systemy ocen pracowniczych to rozwiązanie polegające na ustrukturyzowaniu i cyklicznym prowadzeniu (i dokumentowaniu) oceny pracowników. Ocena dokonywana jest w ustalonych interwałach oraz z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi (arkusz, aplikacja).

System ocen to w istocie narzędzie służące mobilizacji menedżerów do cyklicznej oceny pracowników w oparciu o wystandaryzowaną skalę oraz obiektywne podstawy  - wyniki, konkretne zachowania, osiągnięcia. Ocena stanowi pretekst do spotkania i rozmowy na temat wykonywanej pracy – jej efektywności oraz samego pracownika  - jego kompetencji oraz motywacji. Pracownicy podlegający systematycznej i obiektywnej ocenie są dużo bardziej zaangażowani w pracę oraz zdecydowanie lepiej oceniają firmę w której pracują. 

W oparciu o system ocen tworzone są także inne narzędzia HR takie jak plany rozwoju, systemy premiowe, systemy szkoleń itp. 

Przygotowując Systemy ocen pracowniczych zwracamy szczególną uwagę na nabycie przez menedżerów umiejętności oceny opartej o fakty  i nakierowanej na rozwój pracownika. 

W ramach wdrożenia przygotowujemy zestawy materiałów pomocniczych, które „naprowadzają” menedżera na konkretne obszary oceny.