MTQ to pierwsze i najbardziej uznane narzędzie do pomiaru Odporności Psychicznej. W trakcie badania diagnozowane są cztery obszary w ośmiu podskalach.

Dzięki badaniu dowiesz się jak reagujesz w sytuacji stresu, presji i na wyzwania. 

Badanie MTQ wykonujemy w dwóch wersjach:

MTQ 48 – bada 4 czynniki odporności psychicznej na bazie kwestionariusza z 48 pytaniami. 

Stosując MTQ 48 badamy Podejście do wyzwań, zaangażowanie, kontrolę (poczucie wpływu na własne życie, kontrolę emocji) pewność siebie (wiarę we własne umiejętności i pewność siebie w relacjach z innymi ludźmi)

MTQ Plus – bada 4 czynniki odporności psychicznej na bazie kwestionariusza z 74 pytaniami. Jest to badanie bardziej dokładne.

Stosując MTQ Plus badamy:

Podejście do wyzwań (podejście do ryzyka, naukę przez doświadczenie), zaangażowanie (orientację na cel, orientację na ukończenie zadania), kontrolę (poczucie wpływu na własne życie, kontrolę emocji) pewność siebie (wiarę we własne umiejętności i pewność siebie w relacjach z innymi ludźmi)

Dla kogo jest skierowane badanie MTQ 48 i MTQ Plus?

Badanie może być przydatne dla wszystkich którzy podlegają presji. Niezależnie jaka jest przyczyna tej presji – czy jest to wynik, czas czy otoczenie. Badanie jest dobrym narzędziem diagnostycznym zarówno dla sportowców jak i dla pracowników, menedżerów a nawet młodzieży. Stanowi ono wsparcie dla działów HR w procesie rekrutacji, rozwoju talentów, sukcesji czy w procesach coachingowych. Najczęstszymi uczestnikami badania są menedżerowie różnych szczebli i ludzie którzy pracują w dużym stresie czy pod dużą presją. 

Kwestionariusz MTQ jest badaniem online-owym, a jego omówienie następuje w trakcie sesji informacji zwrotnej, która jest przeprowadzana zarówno zdalnie jak i osobiście w zależności od tego, która forma jest dla Ciebie bardziej odpowiednia. 

Jak zamówić badanie?
•  Należy napisać do nas wiadomość e-mail na adres badania@brainstorm.biz.pl i poinformować nas o chęci kupna badania. 
•  Wystawimy Ci fakturę proforma po której opłaceniu wyślemy Ci link do badania wraz z instrukcją uczestnika badania MTQ Plus
•  Po wykonaniu testu skontaktuje się z Tobą konsultant z naszej firmy aby umówić się na sesję informacji zwrotnej.
•  Sesja informacji zwrotnej – zdalna lub osobista. Podczas sesji informacji zwrotnej zostanie opracowany wspólnie z konsultantem plan rozwojowy