Po co tworzyć misję i wizję?

Misja i wizja to fundamenty strategii.

Misja odpowiada na pytanie po co firma istnieje. Jest wyrażeniem zobowiązań wobec swoich klientów, pracowników i społeczeństwa.

Wizja perspektywa tego, co firma chce osiągnąć w przyszłości. Opisuje kierunek rozwoju firmy.

Misja i wizja są niezbędnym elementem strategii, ponieważ określają, dokąd zmierza firma, jakie ma cele i pomagają zachować spójność biznesową w decyzjach biznesowych.

Wartości są uzupełnieniem misji i wizji. Są przewodnimi zasadami na podstawie których firma funkcjonuje. Mówią one o przekonaniach dominujących w firmie i pozwalają pracownikom na szybszą adaptację do środowiska i kultury organizacyjnej dzięki czemu firmy osiągają lepsze wyniki.

Z naszych doświadczeń biznesowych wynika, że firmy które maja zdefiniowaną misję, wizję i wartości oraz zbudowaną na ich podstawie strategię osiągają dużo lepsze wyniki, a tożsamość pracowników z celami zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym jest dużo większa.

Jeśli jesteście Państwo w trakcie podejmowania decyzji o stworzeniu strategii, zdefiniowaniu misji, wizji i wartości to serdecznie zapraszamy do współpracy.