Jest jeden z kluczowych elementów w ramach innych działań związanych z HR. Dobrze zdefiniowane kompetencje oraz przygotowany model kompetencji pomaga zarówno w rekrutacji pracowników jak i w procesach oceny oraz szkolenia.

Dobre modele kompetencji uwzględniają kilka typów kompetencji (ogólne, specyficzne, techniczne), określają poziomy każdej kompetencji (minimalny, oczekiwany, idealny) oraz definiują te kompetencje na skali behawioralnej – skali zachowań. 

To bardzo istotne, że każda kompetencja objawia się zestawem „wskaźnikowych” zachowań możliwych do zaobserwowania u pracownika w codziennych sytuacjach. 

Ta umiejętność obserwacji zachowań jest także elementem, którego uczymy w procesie wdrożenia.