Reverse mentoring – nowy trend w HR
22 listopada 2016
Przywództwo 360° sposobem na sukcesywne zarządzanie zespołami
15 listopada 2017

Pół dekady nowych wyzwań dla HR-specjalistów

"Obyś żył w ciekawych czasach..."

Jeszcze na początku XXI wieku, guru HRM, Burke i Cooper, wskazywali w swej książce „Reinventing HRM”, że najpoważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoją firmy to: globalizacja, odpowiedzialność wobec klientów, potrzeba gwarantowania wzrostu przychodów i obniżania kosztów, budowanie organizacyjnych zdolności, zmiany i transformacja, wdrażanie nowych technologii, uatrakcyjnianie i rozwój kapitału ludzkiego, gwarantowanie fundamentalnej i długotrwałej zmiany (Burke, Cooper, 2005, s. 3). Czy jednak współcześnie nadal należy te kwestie uważać za najważniejsze? Jakie nowe wyzwania wyłaniają się z aktualnych zwyczajów społecznych i sytuacji politycznej? Czy podręczniki i HRpraktyki wymagają uzupełnienia? Czy uzupełnienia te są zgodne tym, co znamy, czy też wręcz przeciwstawiają się wiedzy dotąd nabytej? Dzisiaj wydaje się, że inaczej zostają zdefiniowane zasoby ludzkie organizacji. Również inne, niż kapitał i praca, są źródła bogactwa. W jakim kierunku mają zatem rozwijać swoje kompetencja HRmenedżerowie i specjaliści? Jak konstruować swoje plany kariery? Z kim i w jakim środowisku gospodarczym rozwijać się? To tylko garstka pytań, nad którymi w tych ciekawych czasach warto się zastanowić.

z wyrazami szacunku

Janusz Strużyna

Profesor dr hab. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach